Eyeliner Black, 15ml

Eyeliner Black är en svart eyelinerfärg som innehåller Carbon. Kan användas direkt till fransmarkering men vid tjockare eyeliner bör man grunda med Black Beauty för att inte riskera migration.


Migration:

Observera att det är lätt för eyelinerfärger baserde på Carbon att migrera. Tex i yttre och inre ögonvrån, på ögonlock med mycket ytliga blodkärl eller om man arbetar för djupt. Färgen flyter ut i blodkärlen under huden och skapar skugga eller mörka fläckar runt det området som tatuerats.

Carbon bör inte användas av nybörjare!


Mer info och färgkartor på www.permablendnordic.com

Ingredients: Pigment, Glycerin, Hamamelis Virginiana, Isopropyl alcohol, Aqua, Rosin, DMDM Hydantoin


Eyeliner Black is a black liner color that contains Carbon. Can be used to fringe marker but if you are doing a thick eyeliner you should start with Black Beauty not to risk migration.

Migration:

Observ that eyeliner color based on Carbon easily can migrate. For example in outer and inner eye, on eyelids with very superficial blood vessels or if you are working too deep. The color flows out in the blood vessels under the skin and create shadow or dark spots around the area being tattooed.

Carbon should not be used by beginners.

More info and color charts at www.permablendnordic.com

Ingredients: Pigment, Glycerin, Hamamelis Virginiana, Isopropyl alcohol, Aqua, Rosin, DMDM Hydantoin

Buy this
  • 379,00 kr
  • 3 Left
100 % SSL-säkrad