7 Soft Edge Magnum, 0,35 mm

35/7 SEMMT


(7 Soft Edge Magnum, Medium Taper 0,35 mm)


Förpackning med 20 nålar

En av de viktigaste faktorerna som ledde till skapandet av KWADRON® patroner var önskan att skapa en produkt som har högsta användbarhet, och framför allt den högsta kvaliteten som inte kan uppnås från andra märken.
Med hjälp av professionell kunskap och erfarenhet, trender och med hjälp av artister har vi skapat en patron som perfekt matchar olika behov.

Den mycket avancerade och automatiserade tekniska processen som används vid produktion av KWADRON® patroner garanterar att var och en av nålarna är lika perfekta. KWADRON® patroner har ett unikt nålstabiliseringssystem som garanterar hållbarhet och optimal prestanda. Patronhöljet är gjort av medicinsk plast som gör det möjligt att minska friktionen mellan nålen och höljet till ett minimum, och nålarna förblir skarpa.

Passar maskiner såsom Spektra Xion, Bellar, Cheyenne osv.


Cartridge needle

35/7 SEMMT

7 Soft Edge Magnum, Medium Taper, 0,35 mm


Pack of 20 needles

One of the most important factors that led to the creation of KWADRON® cartridges was the desire to create a product that has the highest usability, and above all the highest quality that cannot be achieved by other brands.

With the help of professional knowledge and experience, trends and with the help of artists, we have created a cartridge that perfectly matches different needs.

The highly advanced and automated technical process used in the production of KWADRON® cartridges ensures that each of the needles is equally perfect. KWADRON® cartridges have a unique needle stabilization system that ensures durability and optimum performance. The cartridge case is made of medical plastic which allows to minimize friction between the needle and the housing, and the needles remain sharp.

Suitable for machines such as Spectra Xion, Bellar, Cheyenne etc.

Buy this
  • 399,00 kr
  • 2 Left
100 % SSL-säkrad