Här hittar du bland annat ett stort utbud av pigment för kosmetisk tatuering då vi är nordisk återförsäljare av märket Perma Blend. Även de senaste maskinerna för micropigmentering från Microbeau; Spektra Xion s och Bellar. Samt arbetsmaterial såsom nålar och förbrukningsmaterial till permanent makeup och Plasma Lift. OBS! Alla priser i webshopen är angivna inklusive moms (25%).

Here you will find, among other things, a large selection of pigments for cosmetic tattoo as we are the Nordic supplier of the brand Perma Blend. Also the latest micropigmentation machines from Microbeau; Spectra Xion s and Bellar. And work materials such as needles and consumables for permanent makeup and Plasma Lift. NOTE! All prices in the webshop are stated including VAT (25%).